2008/03/04

Daytona 4

W&W STAFF to Onaji HOTEL deshita. CATOLOG ni notteiru sonomamano kao desu.
Bakusou chu.
Tutanai shashin de SUIMASEN. "DAYTONA USA" honmono no DAYTONA SPEEDO WAY desu.
SASAKI kanari DEBUtte masu. hisabisano shiriai nimo aimashita.